Skip to main content

Idag öppnar Länsstyrelsens stugor vid Hävlingen för säsongen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 12:58 CET

Hävlingen bastu. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Stugorna som hyrs ut ligger vackert vid sjön Hävlingen i Långfjällets naturreservat, på gränsen mot Töfsingdalens nationalpark. Här går det att njuta av orörd vildmark, skidåkning och bra rödingsfiske.

Fram till 30 april finns länsstyrelsens stugvärd på plats vid huvudbyggnaden i Hävlingen. Stugorna är fullt utrustade för självhushåll med vedkamin, gasolkök och sol-el. Det finns också tillgång till nödtelefon och vedeldad bastu.

Det övergripande målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.Länsstyrelsen har som uppdrag att arbetar för ett rikt friluftsliv i Dalarna och för att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Karta, priser, fiskekort och mer information om stugorna i hävlingen hittar du här: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/havlingestugorna/Sidor/default.aspx

Bokning görs via telefon eller mail till:
Telefon: 0253-201 15
Mail: havlingen.dalarna@lansstyrelsen.se

För mer information om Länsstyrelsens stuguthyrning vid Hävlingen kontakta
John Halvarsson, platsansvarig Idre, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: John.Halvarsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2250335

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.