Skip to main content

Idag startar nationell satsning för att hjälpa sexköpare förändra sitt beteende

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 06:00 CEST

7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år har någon gång i sitt liv köpt sexuella tjänster

Utan efterfrågan skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Den 18 oktober är EU:s dag mot trafficking och människohandel. Nu går landets länsstyrelser tillsammans med ett 20-tal ideella organisationer ut i en gemensam kampanj för att förhindra köp av sexuella tjänster.

Enligt senaste kartläggningen av prostitutionen i Sverige har 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster. Utan efterfrågan skulle det inte finnas någon marknad för sexhandeln. Efterfrågan påverkar planeringen och organiseringen av sexhandeln. Efterfrågan bestämmer inte endast vem som rekryteras utan även omständigheterna kring den sexuella tjänsten.

Nu startar kampanjen ”Du avgör!”, som syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. Kampanjen sker på uppdrag av regeringen och genomförs i samarbete mellan landets länsstyrelser och ett 20-tal ideella organisationer. Den uppmärksammar efterfrågan av köp av sex och ska ge sexköpare stöd att förändra sitt beteende. Kampanjen lanseras den 18 oktober, samtidigt som EU:s dag mot trafficking och människohandel.

– I Dalarna finns det ingen egen rådgivning för män som vill sluta köpa sex, men det går att vända sig till KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster), en verksamhet som drivs av Stockholms stad där man erbjuder anonym rådgivning och stödsamtal via telefon och e-post. Det går också att vända sig direkt till kommunernas socialtjänster för att söka hjälp, berättar Kerstin Bergman, sakkunnig handläggare på Länsstyrelsen Dalarnas funktion för mänskliga rättigheter.

Läs mer om kampanjen på: www.duavgör.se

Läs mer om KAST på: http://www.stockholm.se/KAST

För mer information om Länsstyrelsen Dalarnas arbete för att minska mäns våld mot kvinnor, kontakta:
Kerstin Bergman
tel: 010-2250425
mail: Kerstin.Bergman@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.