Skip to main content

Inför licensjakten på varg i Dalarnas län

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2017 14:40 CET

Den 2 januari* startar licensjakten efter varg i Dalarnas län. Enligt beslutet får jakt bedrivas inom området Flatenreviret, söder om Smedjebacken. Totalt får högst sex vargar fällas. Jakten får som längst bedrivas fram till den 15 februari 2018, eller till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten.

En nyhet för i år är att Länsstyrelsen beslutat att högst tre hundar som ställer eller förföljer varg får användas samtidigt. Tidigare år har det bara varit tillåtet att använda två hundar samtidigt. 

- I vår utvärdering av förra årets licensjakt framkom det att flera hundförare ser ett behov av att få släppa fler hundar. Man vill minska risken för att någon av hundarna ska lämnas ensam med en varg och bli angripen. Beslutet om hundanvändning kommer att följas upp och utvärderas inför eventuella framtida beslut. Det är viktigt att inte skapa onödig stress för vargen och vi på Länsstyrelsen vill påminna alla om att jakten ska bedrivas med god jaktetik och att största möjliga hänsyn ska tas till såväl varg som övriga arter, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion.

Länsstyrelsen står bakom bedömningen att licensjakten är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv vargförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Målet med licensjakten är att begränsa negativa sociala och ekonomiska konsekvenser, samt öka acceptansen för varg.

Alla som vill delta i licensjakten måste anmäla sig till jägarregistret. En ansvarig jaktledare måste också utses inför varje jakttillfälle. Jaktledaren ska, förutom anmälan till jägarregistret, även anmäla sig till Länsstyrelsen i Dalarnas län via e-post; vargjakt.dalarna@lansstyrelsen.se. I mailet ska jaktledaren ange namn, adress och mobilnummer.

Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till och följa villkoren i beslutet. Beslutet finns bifogat i det här pressmeddelandet. 

*Under förutsättning att det inte kommer ett beslut om stoppad licensjakt på varg från Högsta förvaltningsdomstolen innan jaktstart.  

För mer information kontakta
Jonas Bergman, funktionssamordnare jakt och vilt, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Tel: 010 225 03 17 
Mobil: jonas.bergman@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.