Skip to main content

Inte bara abborre i Dalarnas fiskevatten

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 08:41 CEST

Länsstyrelsen Dalarna har med hjälp av ett stort engagemang från länets fiskeförvaltande organisationer inventerat 2 500 sjöar och 1 700 vattendrag i Dalarna. Resultatet visar på en stor variation med 34 fiskarter, allt från gädda och abborre till ovanligare fiskar som hornsimpa och småspigg.

Det är ett gediget arbete som nu sammanfattats i rapporten ”Fiskar i Dalarna – Förekomst och utbredning”. Här visas detaljerade kartor över fiskarna och deras utbredning i våra sjöar och vattendrag.

– Vi har hittat 34 fiskarter i Dalarna. Genom att samla in kunskap från länets fiskeförvaltande organisationer (fvof), olika undersökningar, provfiske och skriftliga källor har vi nu en god bild av fiskarnas utbredning i Dalarna. Rapporten utgör ett värdefullt kunskapsunderlag som ligger till grund för vårt fortsatta gemensamma arbete med en god vatten- och fiskeförvaltning i Dalarna, säger David Lundvall på Länsstyrelsen.

De vanligaste fiskarterna i Dalarnas sjöar är abborre och gädda som förekommer i nästan 90 % av sjöarna. I vattendragen är det öring och gädda som är de vanligaste arterna med förekomstfrekvenser på 60 – 70 %. Mest ovanliga arter är flodnejonöga, påträffad i 1 sjö, indianlax i en 1 sjö, hornsimpa har påträffats i 5 sjöar och småspigg som hittades i 7 sjöar.

– Det här är en sammanställning av den samlade kunskap om fiskarterna som finns i Dalarnas län. Det är även en historisk dokumentation av hur utvecklingen av fiskarternas förekomst och utbredning förändrats med tiden i vårt län. Rapporten visar också hur vi människor nyttjat naturen under århundraden. Förhoppningsvis kan den tilltala både inbitna fiskare och en bredare fisk- och fiskeintresserad allmänhet. Den avslöjar inte några drömfiskevatten men kan kanske vara till hjälp för den som letar, avslutar David Lundvall.

Länkar till rapporten:

Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/2016-03.aspx

För mer information kontakta: 

David Lundvall, Miljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, tel: 010-2250299, mail: David.Lundvall@lansstyrelsen.se.  

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.