Skip to main content

Jakttider på älg i Dalarna bestäms för tre år framåt

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 13:28 CEST

På viltförvaltningsdelegationens möte tisdag 24 maj beslutades om övergripande riktlinjer för älg- och björnjakten 2016. Bland annat fattades ett beslut om att fastställa jakttiderna på älg inte bara för kommande år, utan för de närmsta tre åren.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade att jakttider på älg blir liknande som det förra jaktåret. Nytt för i år är dock att jakttiderna kommer att fastställas för tre år framåt. De exakta tiderna meddelas av Länsstyrelsen Dalarna senare i år.

– Det är bra att besluta om jakttiden för tre år i rad eftersom det ger bättre förutsättningar att planera långsiktigt säger Jonas Bergman chef för viltfunktionen.

Fällavgifterna för älg beslutade man att sänka till 600 kr för vuxna (från 700 kr) och 100 kr för kalv (från 150 kr).

– Länet har haft en god avskjutning under några år. vilket tillsammans med effektiv förvaltning och administration möjliggör en sänkning av fällavgiften för jaktåret 2016/2017 enligt Jonas Bergman.

Riktlinjer fastställdes även för björnjakten som startar den 21 augusti. Den får samma inriktning som ifjol, med samma områdesindelning och honkvot (dvs en begränsning i antalet tilldelade vuxna björnhonor) i vissa områden, detta för att öka möjligheten för björnstammen att sprida sig söderut och för att kontrollerat sänka björnstammens numerär (totala storlek). Idag finns cirka 350 björnar, vilket är fler än förvaltningsmålet om 250-290 björnar. Den exakta tilldelningen beslutas av Länsstyrelsen Dalarna senare i år.

För mer information kontakta:

Jonas Bergman, viltfunktionen, tel: 010-2250317, mail: jonas.bergman@lansstyrelsen.se   

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.