Skip to main content

Julgransplundring hos landshövdingen inställd

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 00:52 CET

Eftersom det blir en julgransplundring på stora torget i Falun den 16 januari, ställs aktiviteten i residensets trädgård samma dag in.


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.