Skip to main content

Konferens ska öka länets kunskap om kopplingen mellan maskulinitet, doping och relationsvåld

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 08:42 CET

Cirka 30 000 svenskar dopar sig regelbundet, ytterligare cirka 10 000 dopar sig då och då. Foto: Unsplach

Tillsammans med Polisen och Dalarnas idrottsförbund anordnar Länsstyrelsen i Dalarnas län en heldagskonferens på temat: maskulinitet, doping och relationsvåld. Landshövding Ylva Thörn medverkar tillsammans med bland andra sociologen Peter Söderström och socionomen Tommy Moberg. Media är varmt välkomna.

– Cirka 30 000 svenskar dopar sig regelbundet, ytterligare cirka 10 000 dopar sig då och då. Samtidigt innebär AAS (Anabola androgena steroider) ökad risk för våldsbrott och impulsiva vredesutbrott – den som missbrukar förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående kan bli utsatta för aggressionsutbrott, svartsjuka, misstänksamhet och våld. Därför är det viktigt att vi arbetar doping- och våldsförebyggande, både strukturellt och på individnivå, säger Ulrika Andersson, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. Anmäl ert deltagande till daniel.falt@lansstyrelsen.se och ange om ni har några särskilda önskemål om intervjuer.

Plats: First Hotel Grand Falun.
Datum: torsdag 15 mars, 2018.
Tid: 09.30 – 16.00.

Hela programmet finns bifogat längst ned i det här pressmeddelandet.

För mer information kontakta:
Ulrika Andersson, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: ulrika.andersson@lansstyrelsen.se
Tel: 010 225 05 24

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.