Skip to main content

Länsstyrelsen Dalarna avbryter licensjakten på varg i Lövsjöreviret

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 09:56 CET

Länsstyrelsen Dalarna fattar beslut om att licensjakten på varg avbryts i Lövsjöreviret.

Beslutet fattas efter en längre tids spårning av en varg som man trott tillhör det aktuella reviret.

- Vår bedömning är att vargen inte är en del av aktuella reviret och därför avbryter vi nu licensjakten, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

Berörda jägare är informerade.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.