Skip to main content

Länsstyrelsen Dalarna och Nationella Snöskoterrådet vill fånga upp skoteråkares åsikter

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2015 08:02 CET

Under hösten 2015 genomför Snöskoterrådet, en studie riktad mot snöskoterförare och markägare. Syftet med enkäten är att fånga upp skoteråkares attityder och erfarenheter för att på så sätt utveckla Snöskoterrådets kunskaper på flera viktiga områden.

Genomförandet av studien är ett samarbete mellan Snöskoterrådet, som består av Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sametinget, LRF och skoterorganisationer.

– Skoteråkarnas åsikter är viktiga för oss och vårt fortsatta arbete. Vi hoppas att så många som möjligt vill ge tio minuter av sin tid och svara på enkäten. Några av frågorna handlar om attityder kring alkohol, friåkning och framtiden, säger Hannah Brandin, som arbetar med terrängkörningsfrågor på Länsstyrelsen Dalarna.

Den som svarar på enkäten är anonym. Resultaten från studien kommer sedan visas hos medverkande organisationer, media, samt på Nationella Snöskoterrådets hemsida.

Klicka här för att komma till enkäten: https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=21872ieq5Eiq3rG3SPNsH


Läs mer om snöskoteråkning här: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/skoterakning/Pages/default.aspx


Foto: Arne Näsvall/Länsstyrelsen Dalarna

Kontakt:
Hannah Brandin, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Dalarna Tfn: 010-22 503 22
Carina Nordlander, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Dalarna, Tfn: 010-22 503 53

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.