Skip to main content

Länsstyrelsen Dalarna överklagar inhibering av skyddsjaktsbeslut

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 14:53 CET

Det skyddsjaktsbeslut i Djura som Länsstyrelsen beslutade om 27 oktober överklagades till förvaltningsrätten i Luleå. Efter deras beslut om inhibering överklagar nu Länsstyrelsen Dalarna till kammarrätten i Sundsvall.

En inhibering innebär att jakten stoppas tillfälligt i avvaktan på ett avgörande beslut.

-  Tre angrepp har redan skett och vår uppfattning är att vi fattade rätt beslut i oktober, säger Jonas Bergman på Länsstyrelsen Dalarna.

Skyddsjakt är det sista alternativet när andra lämpliga åtgärder är prövade och används för att förebygga allvarlig skada i framtiden.

- Vi är också av uppfattningen att gynnsam bevarandestatus inte är hotad genom detta beslut, avslutar Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.