Skip to main content

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på en varg i Svärdsjö, Falu kommun

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 18:16 CEST

Den varg som under en vecka orsakat tre angrepp på får i närheten av Svärdsjö ska jagas. På grund av angreppen och risken för framtida skada har Länsstyrelsen tagit beslut om skyddsjakt på varg.

– En ensam varg har även observerats i centrala delarna av samhället och den samlade bilden gör att vi har tagit ett skyddsjaktsbeslut, säger Marie Edvall, vilthandläggare vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en och samma varg som under en veckas tid orsakat tre angrepp inom ett begränsat område i närheten av Svärdsjö, Falu kommun. Uppfattningen är att det rör sig om en ensam individ som rört sig i samhället. Närheten till angreppen gör att det sannolikt är samma individ. Därför anser myndigheten att skyddsjakt är en nödvändig åtgärd för att minska risken för ytterligare skador och fortsatta problem.

Åtgärder har vidtagits
Länsstyrelsen har tidigare satt upp akutstängsel och undersökt befintliga stängsel hos brukare i området. Parallellt med skyddsjakt kommer myndigheten fortsätta att arbeta med förebyggande åtgärder. Rovdjursavvisande stängsel tar i sammanhanget lång tid att sätta upp och eftersom angreppen inträffat med kort mellanrum anser Länsstyrelsen att det inte är ett lämpligt alternativ i detta fall.

Vargstammens bevarandestatus i Dalarna påverkas inte
Vargstammen i Dalarna berörs för närvarande av 22 revir enligt senaste inventeringen. Varg förekommer från och till i hela länet. Beslutet om skyddsjakt kommer inte att påverka gynnsam bevarandestatus varken regionalt eller nationellt.

För information kontakta
Marie Edvall, vilthandläggare
mail: marie.edvall@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 02 62

Jonas Bergman, chef viltfunktionen
mail: jonas.bergman@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 03 17

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.