Skip to main content

Länsstyrelsen har fattat beslut om årets licensjakt efter björn

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 15:07 CEST

Karta över områdesfördelningen.

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om årets licensjakt på björn. Under årets jakt får 48 björnar fällas, med en kvot på björnhonor i två av fyra delområden.

Årets björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst till och med 15 oktober. Dalarnas läns viltförvaltningsdelegation har beslutat att jakten ska fördelas på fyra områden, med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

– Länets långsiktiga förvaltningsmål, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att vi ska ha mellan 250–290 björnar. Med årets jakt kommer vi att ytterligare närma oss det antalet på ett kontrollerat sätt, säger Micaela Johansson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Område Tilldelning Honkvot Varav inom område 1a
1 9 Minst 3
2 29
3 8 3
4 2 1


Jaktregler
Precis som förra året måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar. Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet. Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

Nytt för i år är två fasta besiktningsstationer inom område 2 under jaktens början. Förhoppningsvis kommer det att underlätta arbetet med besiktningen och ge kortare väntetider för jägarna, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Fakta om årets björnjakt

  • Årets björnjakt pågår mellan den 21 augusti och 15 oktober
  • 48 björnar får fällas
  • Högst tre (3) vuxna honor i västra Dalarna och en (1) vuxen hona i södra Dalarna får fällas
  • Ingen begränsning finns för antal vuxna honor i norra och nordöstra Dalarna
  • Som vuxna honor räknas honor på över 80 kilo
  • Beslutet i sin helhet finns bifogat i pressmeddelandet 


För mer information kontakta:
 
Micaela Johansson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: micaela.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 67

Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: jonas.nordstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 85

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.