Skip to main content

Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om årets licensjakt på björn

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2017 16:30 CEST

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om årets licensjakt på björn där 48 björnar får fällas. Även i år finns en kvot på björnhonor i två av fyra delområden.

Årets björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst t o m 15 oktober. Jakten är, som tidigare, fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut.

- Det finns ett långsiktigt förvaltningsmål, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, som innebär att vi i länet ska ha mellan 250-290 björnar. Med årets jakt kommer vi att ytterligare närma oss det antalet, säger Jonas Bergman funktionssamordnare på Länsstyrelsen.

Precis som förra året måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar. Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet. Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut.

- Det som är speciellt för i år är att det under hösten kommer att genomföras en spillningsinventering- Denna inventering kommer att ligga till grund för kommande års licensjaktsbeslut, avslutar Jonas Bergman.


FAKTA Årets björnjakt

  • Årets björnjakt pågår mellan den 21 augusti och 15 oktober
  • 48 björnar får fällas
  • Högst tre vuxna honor får fällas i västra Dalarna och en (1) vuxen hona i södra Dalarna
  • Ingen begräsning finns för antal vuxna honor i norra och nordöstra Dalarna
  • Som vuxna honor räknas honor på över 80 kilo levandevikt


Kontakt

Marie Edvall, rovdjurshandläggare, 010-225 02 62, marie.edvall@lansstyrelsen.se

Jonas Bergman, funktionssamordnare jakt och vilt, 010-225 03 17, jonas.bergman@lansstyrelsen.se

Lotta Larson, kommunikationschef, 076-766 79 80, lotta.larson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.