Skip to main content

Länsstyrelsen samlar Dalarnas företagsutvecklare

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 10:12 CET

Vad är aktuellt inom företagsstöd, landsbygdsprogram och projektverksamhet år 2016? Länsstyrelsen bjuder in och informerar om hur vi arbetar för att stötta projekt och företag i Dalarna. Konferensen äger rum tisdag den 26 januari på Näringslivets hus i Falun.

För fjärde året i följd bjuder Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt in för att informera om det som är aktuellt inom projektverksamhet, landsbygdsprogram och företagsstöd. Konferensen riktar sig till personer som arbetar med företagsutveckling i kommuner och i intresseorganisationer regionalt.

- Vi arrangerar konferensen för att informera om på vilket sätt vi från Länsstyrelsen kan var med och stötta projekt och företag. Det är inte alla som känner till vad vi gör och därför vill vi visa bredden i de frågor vi driver, säger Sten-Rune Lundin, som arbetar på Enheten för landsbygd och tillväxt.

- Mot bakgrund av vad vi genomfört under året som gått, kommer vi berätta vidare om delar av vad som prioriteras för år 2016, säger Sten-Rune Lundin.

En nyhet för verksamheten från och med i år är att Länsstyrelsen kan vara med och stötta i investeringar på landsbygden för att skapa nya arbetstillfällen. En annan förändring är att Länsstyrelsen har fått en ökad tilldelning av medel för bidrag till företag som investerar i energieffektiviserande åtgärder eller i förnyelsebar energi.

Aktuell information kommer bland annat ges från projekt Digitala Dalarna, Klimatklivet och Upphandlingsdialog Dalarna. Jämställdhet och vad som är på gång inom integrationsarbetet, genom den regionala överenskommelsen Vägen in är exempel på ett andra verksamhetsområden som presenteras i korthet.

Tid och plats för konferensen

Tisdag, 26 januari 2016, kl. 09:15 - 12:00.

Näringslivets hus, Falun

Media är välkommen att delta

Kl. 10.25 -10.45 kommer det att finnas tid att ställa frågor till deltagarna.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.