Skip to main content

Länsstyrelsen uppmärksammar FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 14:57 CET

Pressinbjudan: Den 25 november är det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. FN räknar med att minst var tredje kvinna på jorden någon gång utsätts för fysiskt våld under sin livstid, oftast av någon när anhörig. Inte sällan finns det barn med i bilden. Kvinnojourerna i Borlänge och Falun tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län anordnar därför en gemensam konferens på temat – barns relationer till deras våldsutövande fäder.

Under dagen kommer bland annat Karin-Tirus, inspektör vid Polisen, prata om skyddad identitet. Vad säger lagstiftningen och hur berörs barnen?

Anna Johnhed (fd. Forsell), socionom, kommer att prata om hur barn upplever våld och hur våld inverkar på såväl relationen som umgänget med pappan.

När: Fredag, 25 november, kl 09.00-13.00
Var: Borlänge, Hotell Galaxen, lokal Orion

Media är välkomna att delta under hela eller delar av dagen.

För mer information kontakta:
Kerstin Bergman, samordnare på Länsstyrelsen Dalarna
mail:kerstin.bergman@lansstyrelsen.se
tel: 010 225 04 25

Konferensen ingår som en del i uppmärksamhetsveckan – Bakom fasaderna. Veckan anordnas av Länsgruppen mot våld i nära relationer utifrån: Världsdagen mot barnmisshandel (19 november), Barnkonventionens årsdag (20 november) samt Internationella dagen mot våld mot kvinnor (25 november).

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.