Skip to main content

Landshövdingen om varslet från SSAB - Ett tungt besked för länet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 12:50 CET

SSAB varslar idag 465 personer varav 160 tjänstemän i Borlänge.

- Det är en tung dag för Dalarnas län, säger Landshövding Ylva Thörn.

Landshövdingen har ännu inte haft möjlighet till mer detaljerad information kring neddragningarna.

- Jag kommer så snart som möjligt ta kontakt med SSAB och sätta mig in i situationen, men självklart är detta varsel utomordentligt allvarligt för arbetsmarknaden i vårt län, säger Ylva Thörn.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.