Skip to main content

Licensjakten i Dalarna - samtliga fällda vargar hade samma DNA

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 13:30 CET

Viltskadecenter har analyserat DNA från de  7 vargar som fälldes vid licensjakten på varg 2016 i Dalarnas län. Alla fällda vargar tillhörde Lövsjöreviret.

Ytterligare en varg spårades i jaktområdet efter den 7 januari men DNA-proverna visade att den inte tillhörde det aktuella reviret. Jakten avslutades den 20 januari. 

- Vi har haft en bra dialog med kontaktpersoner i området och vi vill ge jägare och jaktledare en eloge för genomförandet av jakten säger Jonas Bergman chef vid viltfunktionen, Länsstyrelsen Dalarna.

Vid två tillfällen har jaktområdet ändrats för att anpassa jakten till nya förutsättningar som uppstått och för att rätt vargar skulle fällas.

- Länsstyrelsen kommer att utvärdera licensjaktens resultat och genomförande mer ingående och vi planerar att redovisa resultatet i vår, avslutar Jonas Bergman.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.