Skip to main content

Licensjakten på lodjur i Dalarna är avlyst

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 15:32 CET

Licensjakten på lodjur i Dalarna är nu avlyst efter att det sjätte och sista lodjuret har fällts.

Under den första jaktdagen den 1 mars fälldes fyra vuxna hanar. De resterande två djuren fälldes under morgonen den 2 mars och var båda honor, en vuxen och en unge.

SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) hemsida uppdateras löpande med information om fällda lodjur som rapporterats av naturbevakarna till Rovbase. Där finns även en karta som visar var djuren sköts: http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt-pa-lodjur/licensjakt-pa-lodjur-2018

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.