Skip to main content

Licensjakten på varg i Dalarna är avlyst

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 12:21 CET

Licensjakten på varg i Dalarna är nu avlyst efter att den sjätte och sista vargen har fällts i Flatenreviret.

En komplett sammanställning av kön, vikt och annan information kommer skickas ut senare under dagen.

SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) hemsida uppdateras löpande med information om fällda vargar som rapporterats av naturbevakarna till Rovbase och där finns även en karta som visar var djuren sköts: http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt-pa-varg/licensjakt-pa-varg-2018/dalarna-flaten.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.