Skip to main content

Licensjakten på varg i Orsenreviret återupptas efter tillfälligt stopp

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 17:07 CET

En varg påsköts idag men har nu bedömts vara oskadad.

Jakten avlystes tillfälligt i eftermiddags medan utredningen gjordes. Då vargen bedömts vara oskadad återupptas jakten med omedelbar verkan.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.