Skip to main content

Lilly Hansson, tidigare Landshövding i Dalarnas län, har avlidit

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2019 16:45 CET

Lilly Hansson, tidigare Landshövding i dåvarande Kopparbergs län 1986-1992, har avlidit i en ålder av 91 år. Hon var den första kvinnliga Landshövdingen i Dalarnas län.

- Som den första kvinnliga Landshövdingen i dåvarande Kopparbergs län kom hon att prägla rollen på ett nytt sätt, säger Ylva Thörn, Landshövding i Dalarnas län.

Peter Hultqvist, försvarsminister och ordförande i Dalarnas Socialdemokratiska partidistrikt minns Lilly Hansson.

- Jag minns henne som en engagerad och jordnära person som aktivt bidrog till Dalarnas utveckling. Hon var djupt rotad i människors vardag och levnadsvillkor. Det var en tillgång i hennes sätt att fullfölja sina uppgifter.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.