Skip to main content

Med anledning av MSB:s uppmaning har Länsstyrelsen idag fattat nytt beslut om eldningsförbud i Dalarnas län

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2018 12:24 CEST

Idag har MSB gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. Därför har Länsstyrelsen fattat beslutat om ett nytt eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Under en längre tid har det funnits ett generellt eldningsförbud i Dalarnas län med undantag för grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård och användning av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping.

I och med det nya beslutet råder eldningsförbud utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att besluta om undantag från förbudet om det är motiverat av lokala förhållanden.

Ändringarna gäller från det att de kungjorts genom att läsas upp i radio och gäller fram till den 30 september, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva den tillfälliga föreskriften.

För mer information kontakta
Daniel Fält, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.