Skip to main content

Möte med Folkhälsomyndigheten om skidanläggningar i norra Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 13:22 CET

På måndagsförmiddagen genomfördes ett telefonmöte mellan Folkhälsomyndigheten, smittskyddsenheter i regioner med skidorter samt berörda länsstyrelser. Syftet var att diskutera Covid-19 i norra delen av landet, speciellt i skidorterna.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare tagit fram ett stöd för verksamhetsutövare för att genomföra riskbedömning av sin verksamhet. Även branschorganisationen SLAO (Svenska skidanläggningars organisation) har tagit fram rekommendationer till skidanläggningar med anledning av utbrottet.

Målsättningen är att minska trycket på bland annat liftsystem och restauranger. Mötet var en del i Folkhälsomyndighetens arbete med att skapa sig en bild av dagsläget på landets olika fjällanläggningar.

Det fortsatta arbetet med rekommendationer och inriktningar sker nu hos Folkhälsomyndigheten.

- Jag vill i det här läget understryka vikten av vi alla, såväl privatpersoner som näringsidkare, gör våra riskanalyser och tar ett eget ansvar för att minska smittspridningen i landet, säger Landshövding Ylva Thörn.

Länsstyrelsen i Dalarnas län uppmanar fortsatt alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakt: 

Kommunikationschef Lotta Larson 

Telefon: 072-230 12 67

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.