Skip to main content

Mossor och lavar till juldekoration - det här måste vi tänka på

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 08:30 CET

Mossor och lavar ska plockas varsamt och inte i onödan eftersom de växer så långsamt

När svamp- och bärsäsongen är över finner vi andra skatter i skogen. Vintergröna mossor och vita lavar är exempel på växter som vi gärna använder för dekoration inför advent och jul. Fönsterlav, som ofta säljs under namnet vitmossa ska plockas varsamt och inte i onödan eftersom den växer så långsamt.

Plockning i mycket begränsad omfattning av mossor och lavar är generellt sett lovlig med markägarens tillåtelse. Samtidigt krävs samråd med Länsstyrelsen om plockningen kan innebära att naturmiljön väsentligt förändras. I vissa områden kan plockning vara helt förbjuden. Det är därför viktigt att ni kollar upp vad som gäller innan ni börjar plocka. Tänk också på att körning i terrängen i samband med plockning är förbjuden enligt terrängkörningslagen. Detta gäller även för markägaren, som alltså inte heller kan ge någon annan tillåtelse att köra.

Som exempel kan nämnas att tingsrätten i Hässleholm slagit fast i en dom från 2012 att det inte går att hänvisa till allemansrätten när det rör sig om allt för omfattande plockning. I det fallet hade en man plockat av ett område på 250 kvm och kört iväg mossan med lastbil. Resultatet blev dagsböter och skadeståndskrav.

Läs mer om allemansrätten och plockning av mossor, lavar och lummerväxter här:
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/allemansratten/Pages/default.aspx

Läs mer om hur man gör en anmälan för samråd här:
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Pages/samrad-12-6.aspx

För mer information kontakta 
Charlotte Lindqvist 
Naturskydd, Länsstyrelsen Dalarna 
mail: charlotte.lindqvist@lansstyrelsen.se
tel: 010-2250319

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.