Skip to main content

Nationell brandrisk - eldningsförbud i hela Dalarna

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2018 17:00 CEST

Var extra försiktig utomhus med allt som kan orsaka en brand. Under de extremt torra förhållanden som råder på många håll just nu så kan det räcka med en gnista. Foto: Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Det råder hög brandrisk i stora delar av Sverige och eldningsförbud i samtliga dalakommuner. Det torra och varma vädret gör att brandrisken kommer bestå eller öka under helgen. Både nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner går nu ut med uppmaning till allmänhet och skogsbrukare om att vara extra försiktiga.

– Var extra försiktig utomhus med allt som kan orsaka en brand. Under de extremt torra förhållanden som råder på många håll just nu så kan det räcka med en gnista, från till exempel en röjsåg eller en cigarett, för att starta en brand, säger Johan Erikson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Enligt SMHI:s brandriskprognos kommer spridningsrisken att vara extremt stor i nästan hela landet under helgen. En mindre brand kan alltså på mycket kort tid sprida sig över stora områden.

Det är eldningsförbud i samtliga dalakommuner. Eldningsförbud innebär att all eldning utomhus är förbjuden. För mer information om eldningsförbudet i din kommun hänvisar vi till respektive kommun och kommunal räddningstjänst.

Dalarnas räddningstjänster, på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Länsstyrelsen, arbetar för tillfället med att inventera länets skogsbrandsresurser. Länsstyrelsen bevakar och följer händelseutvecklingen.

För mer information om brandriskläget i Dalarna kontakta respektive kommunal räddningstjänst. För generella pressfrågor, kontakta:
Johan Erikson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: johan.erikson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 48

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.