Skip to main content

Naturvårdsverket storsatsar på Dalarnas natur

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 12:07 CET

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. För Dalarnas del betyder det bland annat ytterligare förbättringar för besökare i våra skyddade områden.

- Nya leder, underhåll och förbättrad information i anslutning till naturreservaten kommer att prioriteras och vi kommer även att kunna satsa på nya och fler naturreservat, säger Per Johansson, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

Länsstyrelsen har även fått finansiella medel till två nya uppdrag för 2016. Det första är knutet till de nationella friluftslivsmålen där extra medel tilldelas för att stärka friluftslivet i länet.

- Det andra uppdraget går under namnet Grön infrastruktur – att ta fram verktyg för att bättre kunna planera hur vi använder våra naturresurser, säger Jemt Anna Eriksson, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

Det blir också mer pengar att fördela till lokala naturvårdsprojekt, där kommuner och lokala föreningar har möjlighet att söka bidrag.

Men det finns också områden som får mindre medel jämfört med tidigare år.

Bidraget kring rovdjur och rovdjurinventeringar är ett sådant.

- Vi konstaterar att vi får ett allt större regionalt ansvar för rovdjursfrågorna. Samtidigt minskar anslagen och det är problematiskt, konstaterar Jonas Bergman, ansvarig för viltfunktionen.

Totalt får Dalarna ca 36 miljoner kronor i anslag för naturvård i länet under 2016.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.