Skip to main content

Nu är det dags att nominera Dalapiloter – föregångare inom energieffektiva och klimatsmarta lösningar

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 07:00 CET

Länsstyrelsen och Energiintelligenta Dalarna (EID) vill uppmärksamma energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Därför utses Dalapiloter; föregångare som arbetar aktivt för att deras verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Sista ansökningsdag för årets Dalapiloter är 28 mars.

– EID har utnämnt Dalapiloter sedan 2011. Hittills har 20 piloter utnämnts i länet. För oss har satsningen på Dalapiloter blivit ett viktigt medel för Dalarnas klimat- och energiarbete. De goda exemplen sprider ringar på vattnet och visar andra vad som faktiskt är möjligt, säger Maria Saxe, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Riktiga förebilder
En Dalapilot ska vara en framstående föregångare inom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och förnybar energi inom sin bransch. Piloten ska ha ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt och bidra till fortsatt utveckling genom att sprida kunskap och inspirera andra. Piloten bör även kunna redovisa hur vidtagna åtgärder har bidragit till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan.

Den som vill lämna förslag på en blivande Dalapilot ska göra det senast den 28 mars 2018 via EID:s hemsida.

De inlämnade förslagen hanteras i flera steg. Energiintelligents styrgrupp nominerar och beslutar om Dalapiloter utifrån givna kriterier och Dalapiloterna utnämns formellt vid en ceremoni tillsammans med landshövdingen.

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade i eller intresserade av energi-och klimatfrågor. Landshövding Ylva Thörn är ordförande för nätverket som har funnits sedan 2006. 

För mer information kontakta: 
Maria Saxe, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Mail: maria.saxe@lansstyrelsen.se
Tel: 010 225 03 03

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.