Skip to main content

Nu ska Dalarnas företag bli bättre på offentliga upphandlingar

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 10:37 CET

Dalarna har cirka 16 000 småföretag. Av dem är det endast 15 procent som lägger anbud och deltar i offentliga upphandlingar. Nu erbjuds företagen utbildning i just offentlig upphandling, en unik satsning för att främja Dalarnas regionala näringslivsutveckling.

Kommuner, landsting och myndigheter med flera inom den offentliga sektorn i Dalarna, upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. De flesta anbuden läggs av större företag och det är få småföretagare som lämnar anbud. Det kan bero på att man inte törs, att man inte förstår eller att man tycker själva förfarandet är för tidskrävande och krångligt.

Nu erbjuder Upphandlingsdialog Dalarna, en unik satsning för länets småföretagare där syftet är att ge grundläggande kunskaper och verktyg så att fler kan lämna anbud. Seminarierna arrangeras tillsammans med länets femton kommuner med ett seminarium i varje kommun. För att så många som möjligt ska kunna gå, är det fritt att välja dag och kommun själv, oavsett var i länet man har sitt företag.

–Det här är ett unikt tillfälle att få hjälp och kunskap i hur en offentlig upphandling går till och därmed få insikt i hur man kan göra affärer med offentlig sektor. De deltagande företagen kommer även att erbjudas individuell rådgivning och stöd i en faktisk anbudssituation, säger processledare Kerstin Angberg-Morgården på Upphandlingsdialog Dalarna.

Lärseminarierna:
Hålls i samtliga Dalarnas kommuner med start den 29 november i Malung-Sälens kommun och avslutas den 9 februari i Orsa kommun.

Upphandlingsdialog Dalarna:
Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett samarbetsprojekt mellan sammanlagt nio myndigheter och organisationer. UDD ska utveckla och utbilda företagare, inköpare och politiker inom offentlig upphandling med ett övergripande mål att fler småföretagare i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

För mer information kontakta:
Kerstin Angberg Morgården, processledare Upphandlingsdialog Dalarna
Telefon 010 225 02 76,
e-post Kerstin.Angberg-Morgarden@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.