Skip to main content

Ny förändring i jaktområdet för licensjakten på varg i Dalarna

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 19:04 CET

Länsstyrelsen Dalarna har idag beslutat om ytterligare en förändring i jaktområdet för licensjakten på varg i Dalarna.

Skälet till förändringen är att man konstaterat att ett nytt revirmarkerande vargpar rör sig i de norra delarna av jaktområdet.

Paret hör inte till den ursprungliga grupp av 8 vargar i det aktuella reviret och som omfattas av licensjaktbeslutet. För att inte riskera att de två nytillkomna vargarna skjuts under pågående licensjakt flyttar Länsstyrelsen Dalarna den norra gränsen av jaktområdet söderut.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.