Skip to main content

Ny genetiskt viktig varg invandrad till Dalarna

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 09:37 CET

En ny genetiskt värdefull varg har identifierats i Tunturireviret, norr om Orsa. Länsstyrelsens personal börjar nu spåra i området för att se hur långt reviret sträcker sig.

Via insamlade DNA-prover har man kunnat konstatera att det rör sig om en varg från den finsk-ryska populationen. Två färska prover visar att djuret bär på gener som aldrig tidigare påträffats bland vargar födda i Skandinavien och inte heller bland tidigare invandrade vargar.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.