Skip to main content

Ny kontakt till Länsstyrelsen för pressfrågor kopplat till bränder och torka

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2018 14:50 CEST

För information till media så har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram ett journummer för pressfrågor. Tills vidare kommer telefonen att bemannas dygnet runt.

Det nya journumret är: 010 225 04 75 alt. 0722 301267. Det går också att nå Länsstyrelsens krishanteringsstab för pressfrågor på stab.dalarna@lansstyrelsen.se.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.