Skip to main content

Ny tjänst ger information till våldsutsatta på 24 språk

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 16:09 CET

Länsstyrelserna har tagit fram en informationstjänst som ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk.

- De som utsätts för våld har ett stort behov av att få reda på vilken hjälp de har rätt till. Att ta fram sådan information på många språk kräver mycket tid och resurser. Nu hjälper vi kommunerna med en tjänst, Infogeneratorn. Den innehåller säkerställd information som kan användas på webben eller dela ut till våldsutsatta, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen Skåne, som har lett arbetet med tjänsten.

Länsstyrelserna har utvecklat infogeneratorn efter finansiering från Socialstyrelsens kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för olika målgrupper:

  • De som är utsatta för våld i en nära relation
  • De som har utsatt andra för våld i en nära relation
  • Barn som upplevt våld i en nära relation
  • Unga som utsatts för våld i en nära relation

Alla delar finns på 24 språk. På infogeneratorn väljs innehåll och språk. Informationen kan därefter användas på olika sätt.  Den kan läggas upp på en kommuns hemsida, skrivas ut och delas ut i mötet med en klient, placeras i väntrum eller delas ut vid utåtriktat arbete.

- Det är lätt att språket blir en barriär. Därför hoppas jag att infogeneratorn ska bidra till att alla invånare i länet får tillgång till samma information om stöd i våldsutsatthet, säger Syvonne Nordström, Länsstyrelsen i Dalarnas län, samordnare mot våld i nära relationer. 

För mer information om länsstyrelsernas våldsförebyggande arbete och Infogeneratorn kontakta: 
Syvonne Nordström, samordnare mot våld i nära relationer
Tel: 010-2250453
Mail: Syvonne.Nordstrom@lansstyrelsen.se

Se Infogeneratorns webbplats

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.