Skip to main content

Nya pengar för klimatinvesteringar till Dalarna - beslut från Naturvårdsverket idag

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 16:00 CET

Drygt 900 000 går till Dalarnas län i årets första beslut i Klimatklivet.

Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona.

I Dalarna får, i denna beslutsomgång,  Hellkvist Grus AB i Djurås 880 000 kronor för att byta sina dieseldrivna krossmaskiner till eldrivna. Mora kommun får drygt 74 000 till två nya laddare för elfordon.

- Stöd inom ramen för Klimatklivet ges inom ett antal olika områden. Att bygga ut laddinfrastrukturen i landet är ett sådant område, säger Kerstin Angberg-Morgården på Länsstyrelsen Dalarna. Tidigare har Dala Energi fått sammanlagt 1 miljon för investeringar i laddare i Leksand och Rättvik.

Utöver detta har Dalarna sedan tidigare fått närmare 22 miljoner kronor beviljade i olika projekt. Dessa är:

  • Falu Energi och Vatten AB som fått 20 miljoner kronor i stöd för återvinning av spillvärme från en datacentral. 
  • Borlänge AB som fått 1,8 miljoner till en förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion.
  • Landstinget Dalarna som fått 18 000 kronor till en normalladdare för elfordon.

Av Dalarnas sammanlagt 15 ansökningar, från två ansökningsomgångar, har nu 8 blivit beviljade stöd.

Om klimatinvesteringsstödet
Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna och beslutet togs i samband med vårbudgeten i juni förra året. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016-2018. Det är Länsstyrelsen som i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter har i uppdrag att hantera stödet. 

Under 2016 kommer ansökningar att kunna ske i under tre perioder:
15 februari - 14 mars 
16 maj - 13 juni 
29 augusti - 26 september

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.