Skip to main content

Nytt möte med Dalarnas krishanteringsråd i flyktingfrågan

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 11:33 CET

På tisdagen träffades åter Dalarnas krishanteringsråd för att gå igenom läget när det gäller flyktingsituationen i länet. Dagen innan träffades även näringslivsrådet.

– Syftet med mötet var att få en gemensam lägesbild, utbyta erfarenheter och diskutera eventuella nya behov av samverkan mellan aktörerna, säger Lotta Larson, kommunikationschef på Länsstyrelsen Dalarna.

Lägesbilden uppdateras kontinuerligt i den samverkansstab som länsstyrelsen satt upp. Såväl det nationella som det regionala läget följs upp och stäms av med länsledningen flera gånger i veckan.

– Den senaste nationella prognosen för vecka 50 på mellan 3 000-4 000 asylsökande håller i sig. Här i Dalarna har vi just nu cirka 8 000 asylsökande, fördelat på cirka 40 asylboenden, fortsätter Lotta Larson.

På Länsstyrelsens hemsida finns information om lägesrapporter, gode män, goda exempel på integration och användbara länkar m.m. 

Foto: Arena Creative/MostPhotos

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.