Skip to main content

Pensionärer och trotjänare tackades i residenset

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 08:54 CET

Fredagen den 4 december avtackades Länsstyrelsens nyblivna pensionärer av landshövding Ylva Thörn. Samtidigt delades utmärkelsen för nit och redlighet ut till tre medarbetare.

Utmärkelsen tilldelas den som "oförvitligt skött en statlig tjänst och därvid visat nit och redlighet som anställd hos staten under minst 30 år”. Den som får utmärkelsen får välja mellan en guldklocka, guldmedalj eller en kristallskål.

Utmärkelsen nit och redlighet delades ut till:

Gunilla Garbergs, rättsenheten
Lennart Bratt, naturvårdsenheten
Annika Persson, landsbygdsenheten

De pensionärer som avtackades var:

Eva Hampus,
Registrator, rättsenheten
Statlig anställningstid: 49 år 8 månader

Margareta Wikström
Handläggare, rättsenheten
Statlig anställningstid: 49 år 7 månader

Gunilla Garbergs
Jurist, rättsenheten
Statlig anställningstid: 30 år

Susan Östlund
Arkivarie, rättsenheten
Statlig anställningstid: 41 år 5 månader

Inga-Märta (Nina) Jonsson
GIS-handläggare, samhällsbyggnadsenheten – samhällsplanering och boende
Statlig anställningstid: 46 år 5 månader

Anders Torpmark
Lantbrukskonsulent på landsbygdsenhetens funktion mark
Statlig anställningstid: 34 år 4 månader

Sergej Ljessnoj
Handläggare av projekt- och företagsstöd på näringslivsenheten
Statlig anställningstid: nästan 4 år

Stig-Åke Svenson
Miljövårdsdirektör, naturvårdsenheten
Statlig anställningstid: 38 år 11 månader

På bilden från vänster:
Eva Hampus, Gunilla Garbergs, Sergej Ljessnoj, Margareta Wikström, Susan Östlund, Annika Persson, Lennart Bratt, Ylva Thörn, Stig-Åke Svenson, Anders Torpmark.
Foto Irené Svedjelöv.

Kontaktperson:
Personalchef Mattias Strömberg
telefon: 010 225 02 30, e-post: mattias.stromberg@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.