Skip to main content

Pressfrukost hos Landshövding Ylva Thörn: Rätten till heltidsarbete

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 11:00 CEST

I Dalarna arbetar 87 procent av alla män i arbetsför ålder heltid. Motsvarande siffra för kvinnorna är drygt 60 procent. Runt 40 procent av Dalarnas kvinnliga befolkning i arbetsför ålder arbetar alltså deltid och i de flesta fall är det ofrivilligt.

- Att kvinnor i större utsträckning erbjuds heltidsarbete är både en jämställdhetsfråga och en tillväxtfråga, säger Landshövding Ylva Thörn. Män och kvinnor ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet.

Därför startar nu ett treårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (15 miljoner kronor). Det är Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med Stiftelsen Minerva och Hedemora näringsliv som kommer driva arbetet.

- Vi har ett pågående generationsskifte i vårt län med en allt äldre befolkning. Det är ytterligare ett skäl till att verkligen ta tillvara alla tillgängliga resurser - det handlar om både möjligheten till hållbar tillväxt och om att säkra kompetensförsörjningen i länet, avsluta Ylva Thörn.

Projektet presenteras närmare under pressfrukosten.

Plats: Residenset, Åsgatan 51, Falun

Tid: 13 april 09.00 - 10.00

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.