Skip to main content

Pressinbjudan: 45 åtgärder som ska förbättra Dalälvens vattenmiljö

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 08:22 CEST

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Hållbar vattenkraft i Dalälven har efter två års arbete tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Programmet sträcker sig över 15 år och består av närmare 45 åtgärder. Nu bjuds media in till en pressträff i Borlänge där åtgärderna presenteras.  

Vattenkraften svarar för 40–50 % av Sveriges årliga elproduktion. Vattenkraften är, särskilt på grund av sin reglerförmåga, en viktig del av dagens och framtidens förnybara energisystem. Samtidigt förändrar kraftdammar och vattenregleringen förutsättningarna för djur och växter i och kring våra vatten.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag av Havs och vatten myndigheten att planera för ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”. Detta ska ske i samverkan med övriga länsstyrelser i nedre Dalälven samt vattenkraftsbranschen. Målsättningen är bland annat att etablera en långsiktig regional samverkansprocess och att ta fram en åtgärdsplan med de åtgärder som ger störst miljönytta i förhållande till påverkan på vattenkraften.

Efter två års arbete har de olika aktörerna nu tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Programmet kommer att presenteras på ett slutseminarium i Borlänge onsdagen den 18 april. I samband med detta så ordnar länsstyrelsen en pressträff där vi bjuder in media att ta del av resultatet.

Under pressträffen medverkar bland andra landshövding Ylva Thörn och projektledare Per-Erik Sandberg från Länsstyrelsen i Dalarnas län, tillsammans med representanter från vattenkraftsbranchen.

När: Onsdag 18 april kl. 08.30
Var: Quality Hotel Galaxen, Borlänge
Anmälan: Hjälp oss att skapa de bästa förutsättningarna för den här pressträffen genom att anmäla er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se senast den 17 april.

För mer information om pressträffen kontakta
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.