Skip to main content

Pressinbjudan - dags för årets forskarseminarium vid Fulufjället

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 07:00 CEST

Varje höst sedan 2003 arrangerar Länsstyrelsen Dalarna Fulufjällets forskarseminarium med ett tema som rör fjällmiljön. Syftet med forskarseminariet är att öka intresset för Fulufjället och arbetet med övrigt naturskydd. I år håller vi till vid naturum Fulufjället 6-7 oktober. Programmet har särskild tonvikt på geologi och geoturism med flera intressanta föreläsare från både Norge och Sverige.

För mer information kontakta:
Leif Helldal, naturvårdshandläggare
Leif.helldal@lansstyrelsen.se
Tel. 010 225 03 38

Program

Torsdag 6:e oktober

09:00 Samling med kaffe och macka
09:15 Inledning och välkomnande, Anders Ejdervik
09:30 Sveriges Geologi och geologin kring Fulufjället, Sven-Åke Larsson och Eva-Lena Tullborg, Göteborgs Universitet
10:45 Porfyrriket Älvdalen, Marit Norin och Torbjörn Zackrisson, Porfyrmuseum Älvdalen
12:00 Lunch
13:00 Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker, Per Johansson, Länsstyrelsen Dalarna
13:30 Brynstigen och andra lämningar kring Fulufjället, Stig Eriksson
14:30 Exkursion till Njupeskär, Sven-Åke Larsson och Eva-Lena Tullborg, Göteborgs Universitet
16:30 Avslutning med kaffe och kaka

Fredag 7:e oktober

09.00 Kaffe och macka
09.15 Inledning, Anders Ejdervik
09.30 Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker, Orientering om forprosjekt Interreg, Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets skogeierlag.
10.15 Skogens alle verdier – orientering om planlagt grenseoverskridende prosjekt, Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets skogeierlag.
11.00 Brukerundersøkelser for utvikling av besøksstrategi for Fulufjellet nasjonalpark, Line Camilla Wold, Norsk institutt for naturforskning.
11.30 Lunch
12.30 GEARS: Geologisk arv i indre Skandinavia – orientering om Interregprosjekt, Gunnel Ransed och Mugdim Islahimovic, Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
13.30 Kaffe
13.45 Programpunkt kommer
14.30 Avslutning/sammanfattning, Anders Ejdervik.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.