Skip to main content

Pressinbjudan: Dalarna krisövar radioaktivt nedfall

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 13:29 CEST

Den 10 maj kommer Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med 150 deltagare från länets kommuner och räddningstjänst, landstinget, polisen, regionala krishanteringsrådet och näringslivsrådet utföra övningen Becquerel.

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar har Länsstyrelsen huvudansvar för räddningstjänsten och svarar även för eventuell sanering. Åtgärderna i samband med kärntekniska olyckor handlar i stor utsträckning om informationsåtgärder.

Övningen Becquerel bygger på ett scenario med radioaktivt nedfall som sprider stor oro och får konsekvenser för bland annat livsmedelshantering och jordbruk. I övningen medverkar även Strålsäkerhetsmyndigheten och Jordbruksverket med expertstöd.

Delta vid pressträff efter genomförd övning: Länsstyrelsen bjuder nu in media att närvara vid dagens slut. Vi kommer att redogöra för resultatet av övningen och berätta om den beredskap som finns i länet vid ett radioaktivt utsläpp.

Var: Lugnetkyrkan i Falun

När: 10 maj kl. 16.00

Anmälan: Anmäl ert intresse för att närvara till daniel.falt@lansstyrelsen.se, 0730 28 33 91

Varmt välkomna önskar Länsstyrelsen Dalarna!

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.