Skip to main content

Pressinbjudan: Dalarnas energi- och klimatseminarium 2016

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:00 CEST

Den 17 maj är det dags för Dalarnas årliga energi- och klimatseminarium. Det är i år 10 år sedan samverkan inom Energiintelligent Dalarna startades och arbetet fortsätter. Seminariet äger rum på Teknikdalen i Borlänge.

Dagen inleds av Landshövding Ylva Thörn och Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna. Under förmiddagen tar vi avstamp dels i vad som åstadkommits hittills och blickar även framåt. Stefan Nyström, kanslichef på Miljömålsberedningen, berättar om regeringens uppdrag och arbetet med att ta fram ett nytt klimatpolitiskt ramverk.

Joakim Rådström, kommunikatör inom projektet Resurseffektiva affärsmodeller på IVA (Kgl Ingenjörsvetenskapsakademin), ger en bild av vilken roll näringslivet kan spela i förändringsprocessen.

- Vi har fått in drygt 140 anmälningar, säger Kerstin Angberg-Morgården, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Dalarna. Jag ser det som ett kvitto på att vi, fortfarande efter 10 år, har ett stort engagemang och en vilja till utveckling när det gäller de här frågorna.

Under eftermiddagen finns sex olika parallella seminarier med inriktning på att göra verkstad av goda idéer och pågående program, exempelvis byggande, energianvändning, fossila drivmedel och hållbar konsumtion.

Mellan 12.00-12.30 ges möjlighet till individuella intervjuer med föredragshållarna från förmiddagen. Intresseanmälan görs direkt till Kerstin Angberg-Morgården, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Dalarna: kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se, Tel +010-225 02 76  

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.