Skip to main content

Pressinbjudan – följ med när landshövding Ylva Thörn letar björnspillning

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 10:19 CEST

Syftet med inventeringen är att ta fram den information som krävs för att förvalta björnstammen utifrån gällande målsättningar. Foto: Pixabay

Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av den svenska björnstammens storlek och utbredning. Inventeringen sker i björnlänen enligt ett rullande schema vart fjärde-femte år. I år är det Dalarnas tur och nu visar landshövding Ylva Thörn hur inventeringen går till.

Länsstyrelserna har ansvar för att genomföra det praktiska inventeringsarbetet i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Men för att lyckas krävs det att allmänheten deltar i arbetet. Därför har svenska Viltskadecenter tagit fram ett provtagnings-kit bestående av instruktioner och insamlingsmaterial som Länsstyrelsen delar ut till alla som vill vara med och bidra under inventeringen.

Inventeringsperioden i Dalarna är 21 augusti till 31 oktober. Landshövding Ylva Thörn och länsordförande för Jägarförbundet Dalarna, Ulf Berg, bjuder nu med media på en utflykt i Dalarnas skogar. Där kommer de att berätta var vi kan hitta björnspillning, hur vi känner igen den och vad vi ska göra när vi hittar den.

När: Onsdagen den 16 augusti, kl. 9.00 – ca. kl. 13.00
Var: Gemensam avfärd från Länsstyrelsens kontor på Åsgatan 38 i Falun. Vi kommer att ta oss till skogarna runt Långshyttan och Svärdsjö.  
Anmälan: Anmäl ert deltagande senast den 15 augusti till lotta.larson@lansstyrelsen.se

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och genetiska laboratorier. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/rovdjur/inventering-rovdjur/Pages/Bjornspillningsinventering-2017.aspx

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.