Skip to main content

Påminnelse pressinbjudan - framtidens turism diskuteras

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 10:00 CET

Hösten 2016 utsåg regeringen Britt Bohlin, rådsdirektör Nordiska Rådet och tidigare landshövding i Jämtlands län, till särskild utredare med uppdrag att bland annat analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen.

Dalarna är ett viktigt besöks- och turistlän som leder utvecklingen inom flera områden. Britt Bohlin kommer besöka samtliga län och Dalarna är först ut. Det blir ett samtal under eftermiddagen tillsammans med landshövding Ylva Thörn och länets aktörer för att diskutera utformningen av en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Hur ser möjligheterna ut, vilka hinder möter man och vad krävs för att främja branschens utveckling?

Media bjuds in för en sammanfattning av eftermiddagens diskussioner och ges möjlighet till intervjuer med såväl Britt Bohlin, Landshövding Ylva Thörn som deltagande aktörer.

Anmäl ditt deltagande till kommunikationschef Lotta Larson, lotta.larson@lansstyrelsen.se

Datum: 19 januari 2017
Tid: 16.15
Plats: Residenset, Åsgatan 51, Falun

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.