Skip to main content

Pressinbjudan: Gå på åtgärdsvandring genom Falu centrum med landshövding Ylva Thörn

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 10:39 CET

En välmående miljö är avgörande för framtiden – men vad görs? Den 7 mars lanseras Dalarnas åtgärdsprogram för miljömålen med 200 åtgärder som ska genomföras mellan 2018 och 2022. I samband med detta bjuds media in till en guidad åtgärdsvandring genom Falu centrum med bland andra landshövding Ylva Thörn, landstingsråd Gunnar Barke och Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten.

I Dalarnas åtgärdsprogram har offentliga organisationer, näringsliv och frivilligorganisationer identifierat vilka insatser de kan göra för att Dalarna ska vara rustat för en framtid i samklang med miljön. Det handlar om allt från att utveckla konceptbyggen i trä till miljömässig upphandling. Åtgärderna är viktiga för länets miljömålsarbete och har en tydlig koppling till arbetet med Agenda 2030. Onsdagen den 7 mars bjuds media in till en åtgärdsvandring genom Falu centrum där vi lanserar det nya åtgärdsprogrammet.

Agenda
Landshövding Ylva Thörn inleder vandringen med att berätta om hur länets aktörer arbetar tillsammans med miljöfrågorna.

Hon lämnar sedan över till landstingsråd Gunnar Barke som berättar om folkhälsans relation till miljön och de insatser som landstinget planerar att genomföra.

Därefter kommer Per Adriansson, ordförande för Byggdialog Dalarna, prata om hållbar samhällsutveckling med fokus på klimatsmart byggande.

Karin Örjes, ordförande för Dalarnas bildningsförbund, berättar om behovet av folkbildning gällande konsumtion, eftersom mycket av Sveriges utsläpp sker utomlands i och med den globala handeln.

Avslutningsvis pratar Abbe Ronsten, ordförande för Region Dalarna, om klimatanpassade transporter – ett viktigt område för Dalarna som är ett län med stora avstånd och en stark exportindustri och turistnäring.

När vandringen är klar blir till tillfälle för enskilda intervjuer med de närvarande aktörerna.

Var: Promenaden börjar vid stora torget i Falun och avslutas vid knutpunkten. Vi träffas i hörnet vid galleria Falan.
När:
7 mars kl. 9:30–10:30
Anmälan:
Anmäl er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se

För mer information om åtgärdsvandringen kontakta: 
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.