Skip to main content

Pressinbjudan: Innovationsupphandling – hur köper man en vara eller tjänst som inte finns?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2018 07:30 CEST

Den 27 september bjuder Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) och Dalarna Science Park in till ett kunskapsseminarium på temat innovationsupphandling. Landshövding Ylva Thörn inleder dagen som sedan fylls med föreläsningar från bland annat Upphandlingsmyndigheten, Bollnäs kommun och innovativa företagare som visat vägen. Media är varmt välkomna!

Den offentliga sektorn omsätter varje år drygt 800 miljarder kronor i Sverige. Bara i Dalarna uppgår siffran till omkring 20 miljarder kronor. För en företagare finns därför stora möjligheter till goda affärer. Vanligtvis används offentlig upphandling för att möta det offentligas behov, men det är inte alltid som marknaden kan erbjuda de lösningar som efterfrågas. Ibland är de för dyra, ibland håller de inte den kvalitet som efterfrågas och ibland finns de inte. Då behöver man uppmana till innovation i upphandlingen.

– Både näringslivet och den offentliga sektorn missgynnas av upphandlingar som slentrianmässigt avser lösningar som egentligen inte längre är konkurrensmässiga. Att erbjuda eller utveckla innovativa lösningar för offentlig verksamhet och sprida dessa ger däremot möjligheter för ökad tillväxt, konkurrensförmåga samt exportmöjligheter, säger Kerstin Angberg-Morgården, processledare för UDD och projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nu har UDD samlat föreläsare från hela Sverige som kommer att dela med sig av sina erfarenheter från innovationsupphandlingar. Bland annat kommer Joel Smedberg från AB Två Punkt Ett berättar om resan med att ha en innovativ produkt och att lyckas sälja den till offentlig sektor. PO Moberg från Bollnäs kommun kommer beskriva kommunens inköpsprocess och hur de valde att köpa in en innovativ tjänst istället för en traditionell produkt. Karin Sundby från Ideiando AB kommer berätta om hur den innovativa idéen Miljötratten kan bidra med biogas för miljövänliga bussturer.

Media är varmt välkomna att närvara under hela eller delar av dagen.

När: Torsdagen den 27 september klockan 09.30-15.00
Var: Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

För mer information kontakta
Kerstin Angberg-Morgården, processledare för UDD och projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010 225 02 76.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.