Skip to main content

Pressinbjudan: Länsstyrelsen Dalarna presenterar länets nya handlingsplan för arbetet med alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 11:07 CEST

Sveriges regering har lagt en ny ANDT-strategi för åren 2016–2020. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Nu har Länsstyrelsen Dalarna, tillsammans med länets kommuner, tagit fram en handlingsplan som beskriver hur vi i Dalarna vill styra utvecklingen mot en positiv samhällsmiljö.

I planen lyfts tre framtidsutmaningar fram: hur vi hanterar försäljningen av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak via Internet och olika sociala media, hur vi svarar upp mot de drogliberala vindar som blåser över västvärlden idag och hur vi möter nyanlända svenskar som kommer från andra kulturer där till exempel bruk av tobak är vanlig bland unga.

– I samband med lanseringen av handlingsplanen kommer vi hålla en konferens på temat där vi också presenterar metoden och materialet ”ANDT på schemat”, berättar Thomas Johansson, länssamordnare för ANDT-frågor på Länsstyrelsen Dalarna.

ANDT på schemat är ett samarbete mellan Borlänge kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN). Hösten 2015 belönades materialet med utmärkelsen ”Årets förebyggande insats” i Sverige.

Under dagen kommer också några av landets främsta experter inom ANDT att föreläsa ur perspektivet jämställdhet, samhälle och hälsa. Medverkar gör också Landshövding Ylva Thörn.

När: Konferensen äger rum den 25 oktober, mellan 09.00-16.00

Var: Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun.

För mer information kontakta
Thomas Johansson, Länssamordnare ANDT-frågor, Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010-2250440
Mail: thomas.w.johansson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.