Skip to main content

Pressinbjudan: Länsstyrelsen lanserar ny metod för att minska utsläppen i Dalarnas sjöar och vatten

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2016 07:30 CEST

Länsstyrelsen Dalarna har under en tioårsperiod analyserat och identifierat organiska miljögifter i Dalarnas sjöar och vattendrag. Resultatet visar att det finns över 400 naturfrämmande ämnen i Dalarnas ytvatten. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner påbörjat ett projekt för att minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten.

Som en del i arbetet har man tagit fram en vägledning för att hjälpa företag och verksamheter att själva arbeta systematiskt med att minska sina utsläpp. Under vecka 36 kommer Länsstyrelsen också att genomföra tillsynsbesök hos företag runt om i hela länet, med fokus på just vägledning och miljögifter.

Nu bjuds media in till en presentation av Miljötillsynsveckan 2016
Vid Varpans utlopp i Faluån står Länsstyrelsens medarbetare redo för att visa hur de praktiskt arbetar med kartläggningen av miljögifter i länets vatten. Över en varm kopp kaffe bjuder vi också på en beskrivning av hur Länsstyrelsens nya arbetsmetod för vägledning och miljötillsyn ska bidra till att minska utsläppen av miljögifter i Dalarnas vatten.

När: torsdagen 1 september, kl. 10.00

Var: Vi möts upp vid parkeringen på Preem-macken vid Nedre Heden 1 i Falun. Därifrån tar vi en kort gemensam promenad till Varpans utlopp.

Anmälan: Skicka anmälan om deltagande till daniel.falt@lansstyrelsen senast onsdag den 31 augusti.

Närvarande från Länsstyrelsen:
Anna Wemming, miljöanalytiker
Anna Myrtin, funktionssamordnare, Tillsynfunktionen
Maj Ardesjö, miljöhandläggare
Christina Eriksson, miljöhandläggare

Varmt välkomna!

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.