Skip to main content

Pressinbjudan – landshövding Ylva Thörn delar ut pris till årets ängsbrukare

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 07:00 CEST

Ängarnas artrikedom är resultatet av att människan ytterligare förbättrar en redan rik natur. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

På tisdag den 22 augusti delar landshövding Ylva Thörn ut priset till årets ängsbrukare i Dalarna 2017.

– Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor, familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar, säger Märta Ohlsson, projektledare på Länsstyrelsen Dalarna.

Slåtterängarna hör till de mest artrika markerna vi har i Sverige och de har därmed ett stort biologiskt värde. Slåtterängarna är också en viktig del av vårt kulturarv.

Utan årlig slåtter konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen. Ängarna är därför helt beroende av att det finns människor som fortsätter att sköta dem. För att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser delar Länsstyrelsen ut ett hederspris till Årets ängsbrukare i Dalarna. Medierna är välkomna att vara med vid prisutdelningen

Tid: Tisdagen den 22 augusti kl 11.00
Plats: Vattaå (söder om Tyngsjö)
Vägbeskrivning: https://www.hitta.se/kartan?s=047599e5
Koordinater:
RT90: 6682643.047, 1394303.346
SWEREF99 TM: 6679580.838, 438909.138

För mer information kontakta:
Märta Ohlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
Telefon: 010-225 02 58, 073-815 11 30,
Mail: marta.ohlsson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.