Skip to main content

Pressinbjudan: Livsmedelsproduktionen i Dalarna ska öka!

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 07:00 CEST

Livsmedel producerade i Dalarna bidrar till en hållbar utveckling för hela samhället och ger nyttig och god mat i våra hem. Foto: David Levrén.

Första juli bjuds media in till Borgs lantbruk i Gustavs för lanseringen av Dalarnas nya livsmedelsstrategi. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna och LRF Dalarna. Målsättningen är att öka livsmedelsproduktionen, sysselsättningen, lönsamheten och innovationskraften i Dalarna.

Med ökad globalisering, migration, klimat- och miljöförändringar blir en säker livsmedelsförsörjning allt viktigare. Livsmedel producerade i Dalarna bidrar till en hållbar utveckling för hela samhället och ger nyttig och god mat i våra hem. Samtidigt ser vi att Dalarnas resurser inom livsmedelsområdet inte är tillräckliga för att täcka våra behov vid till exempel en längre samhällsstörning. Målsättningen med länets nya livsmedelsstrategi är därför att öka livsmedelsproduktionen i Dalarna.

Nu hälsar vi media välkomna till Borgs lantbruk i Gustafs. Här får ni träffa företrädare för strategin och höra mer om nuvarande och framtida satsningar. 

När: måndag den 1 juli, kl. 10.00
Var: Borgs lantbruk, Morbyvägen 15, Gustafs
Anmälan: för att underlätta våra förberedelser vill vi att ni anmäler ert deltagande till kajsa.kilstrom@lansstyrelsen.se, senast den 28 juni.

Program
10.00 Välkomna till Borgs lantbruk, Joakim Borgs, lantbruksföretagare. Visning av gården.
10.45 Presentation av Dalarnas livsmedelsstrategi
11.45 Avsatt tid för media och intervjuer med deltagarna

På plats för att berätta om Dalarnas livsmedelsstrategi:
Ylva Thörn, landshövding Länsstyrelsen i Dalarnas län, Birgitta Sacredéus, (KD) regionråd Region Dalarna, och Anita Bohman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

Aktörer som berättar om pågående och framtida satsningar:
Anders Frodig, kostchef på Rättviks kommun, Stefan Jansson, chef för forskning och innovation på Dalar­na Science Park, Stina Ernstsson, företagsutvecklare på LRF, och Anders Knapp, driftsansvarig för lantbruk på Stiernhööksgymnasiet.

För mer information om strategin kontakta:
Anders Carlborg, Processledare Dalarnas livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: anders.carlborg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 02 95

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.