Skip to main content

Pressinbjudan: När kriget kommer till Insjön

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 07:30 CET

På grund av rådande säkerhetsläge har Sverige återupptagit planeringen för totalförsvaret. Det innebär att samhället ska ha beredskap för att hantera både kriser och krig. Som ett led i arbetet med Dalarnas totalförsvarsplanering bjuder Länsstyrelsen nu in länets krishanteringsaktörer till övningen ”När kriget kommer till Insjön”. I samband med övningen bjuds media in till en pressträff.

Det svenska totalförsvaret
Bakgrunden till det svenska totalförsvaret är erfarenheterna från, bland annat, förra seklets två världskrig. De slog hårt mot hela samhället och visade att det inte räcker med ett militärt försvar utan att det behövdes en civil motsvarighet för att stärka de civila delarna vid händelse av krig. Lösningen blev totalförsvaret, där militära och civila aktörer tillsammans planerade landets försvar. Ett arbete som pågick i Sverige fram till kalla krigets slut.

Efter att säkerhetsläget i vårt närområde förändrats beslutade regeringen 2015 att planeringen för totalförsvaret ska återupptas. Det civila försvaret består av flera olika aktörer som måste arbeta tillsammans för att se till att samhället fungerar även vid krig. Länsstyrelserna har samordningsansvaret för regional krisberedskap och är länets högsta totalförsvarsmyndighet.

Nytt försvar betyder nya utmaningar
Att bygga ett modernt totalförsvar är en utmaning. För kommuner och regioner innebär det bland annat att arbetet med kunskapsutveckling, säkerhetsskydd och krigsplacering. Övningen ”När kriget kommer till Insjön” kommer att samla ca 200 personer från kommunala krisledningsorganisationer, regionala aktörer och frivilliga försvarsorganisationer.

Målsättningen med övningen är att öka förståelsen för den egna och andra organisationers roll i samhället vid höjd beredskap, krig eller blockad mot Sverige. Målet är också att ge aktörerna en insikt i hur deras organisationer påverkas av en sådan situation.

Pressträff
I anslutning till övningen bjuder Länsstyrelsen in media till en pressträff med möjlighet att intervjua olika regionala och lokala aktörer. Vill ni medverka vid pressträffen måste ni anmäla er med namn och uppdragsgivare till daniel.falt@lansstyrelsen.se senast den 19 mars. Enbart journalister som har anmält sig kommer att släppas in.

När: onsdag den 20 mars kl. 13.15-13.45
Var: Lugnetkyrkan, Falun

För mer information, kontakta:
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.