Skip to main content

Pressinbjudan: nu sätter vi riktningen för Dalarnas fortsatta jämställdhetsarbete

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2018 07:30 CEST

Fredagen den 28 september samlas representanter för 15 myndigheter och organisationer på residenset i Falun för att underteckna Dalarnas avsiktsförklaring för jämställdhet. Det är ett dokument som verkar för att organisationerna ska arbeta för ett jämlikt Dalarna, där kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Media är varmt välkomna att delta vid ceremonin.

– Vi vill gärna tro att vi lever i ett jämställt land. Samtidigt visar statistiken att kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Vi ser också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre och är mer stressade än män. Tittar vi dessutom på allt som kommit fram under metoo-rörelsen så är det tydligt att jämställdhetsfrågan är viktigare än någonsin, säger Thomas Johansson, samordnare för jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Syftet med avsiktsförklaringen är att skapa en gemensam riktning för länets jämställdhetsarbete. Här lyfts sex områden som kommer att prioriteras i länet:

1. Jämställd kultur och fritid

2. Jämställd bildning och utbildning

3. Jämställd hälsa

4. Jämställd integration

5. Jämställda relationer och våldsprevention

6. Jämställd tillväxt

Vid undertecknandet medverkar landshövding Ylva Thörn och ledningspersoner från Almi, Företagarna, Dalarnas Idrottsförbund, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Skogsstyrelsen, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Polismyndigheten, Kriminalvården och Dalarnas bildningsförbund.

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för medias rapportering från ceremonin vill vi att ni anmäler er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se senast den 27 september.

Vad: undertecknandet av avsiktsförklaring för ett jämställt Dalarna.
När: fredagen den 28 september, kl. 10.00.
Var: residenset, Åsgatan 51, Falun 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.